Subsydia dla przedsiębiorców

Subsydia dla przedsiębiorców finansewpraktyce.pl

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, które dążą systematycznie do osiągnięcia sukcesu, określonego celu w pewnym momencie staną przed koniecznością dalszego rozwoju.

Każdy rozwój czy to infrastrukturalny, czy też intelektualny wiąże się z potrzebą dodatkowych środków finansowych. W przypadku, gdy bieżące przepływy finansowe nie pozwalają na przeznaczenie określonej kwoty na rozwinięcie działalności gospodarczej to można skorzystać z dotacji.

Unia Europejska

Do póki Polska jest w Unii Europejskiej to przedsiębiorcy mogą starać się o pozyskiwanie środków z Funduszy Europejskich. W zależności od strategii obranej przez UE w poszczególnych latach dotacje są przyznawane na różne cele.

W perspektywie finansowej na lata 2014-2020 głównie faworyzowane są ekonomia społeczna, badania i rozwój oraz dotacje na innowacje.

Poza środkami przekazywanymi na dofinansowania jest określona pula przeznaczona na promowanie każdego z programów w poszczególnym roku tak, aby informacja dotarła do zainteresowanych poprzez spoty reklamowe, broszury informacyjne itp.

Programy unijne mają to do siebie, że trzeba się wstrzelić dokładnie w cel jaki został określony i w odpowiednim momencie złożyć wniosek spełniający kryteria opracowane przez UE. Co może prowadzić do wymyślania projektów na siłę, żeby tylko skorzystać z dofinansowania.

Każde przedsiębiorstwo działa na podstawie własnej strategii biznesowej, opracowanej indywidualnie. Nie zawsze jest tak, że akurat w momencie trwania danego programu unijnego przedsiębiorstwo jest gotowe na pozyskiwanie środków na cel określony w programie.

Jeśli nie dotacje unijne to co?

Krajowi przedsiębiorcy potrzebujący środki finansowe na rozwój, zapewnienie podstawowych warunków pracy, bieżącą działalność lub na szkolenia mogą liczyć na wsparcie finansowe oferowane przez Urząd Pracy oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Przedsiębiorcy opłacający comiesięczne obowiązkowe składki ZUS zasilają m. in. Fundusz Pracy i Fundusz Wypadkowy. I to właśnie z tych puli można ubiegać się o dofinansowanie. Czyli tak naprawdę można odzyskać część przekazywanych pieniędzy w obowiązkowych comiesięcznych składkach w formie dofinansowania.

Dla istniejących i działających już przedsiębiorców Urząd Pracy oferuje m.in. refundacje na stworzenie lub doposażenie stanowiska pracy środki lub z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rozwój intelektualny.

Natomiast ZUS oferuje dotacje za pośrednictwem programu prewencja wypadkowa m.in. na zapewnienie podstawowych warunków BHP i PPOŻ w zakładzie pracy, działania mające na celu zapobieganie wypadków przy pracy lub na utrzymanie zdolności do pracy pracowników.

Na co zwrócić uwagę

Należy podkreślić, że zarówno przy dotacjach unijnych i przy dotacjach krajowych nie ma programów, które zapewniają w 100% pokrycie kosztów przeznaczonych na realizację celu. Najwięcej można otrzymać 90% dotacji na realizację zadań objętych programem.

Ponadto należy wziąć pod uwagę czas trwania procedury czyli ramy czasowe, w których jednostki przyznające dofinansowanie rozpatrują wniosek, wydają decyzję czy też wypłacają środki.

Niektóre z oferowanych dotacji wymagają zabezpieczenia otrzymanych środków w formie poręczenia lub zastawu.

Dodatkowo należy mieć na uwadze, że każda umowa o dofinansowanie określa szereg zobowiązań nakładanych na beneficjenta takich jak trwałość projektu czy obowiązki składania okresowych sprawozdań.

Szczegółowe warunki i kryteria przyznawania dotacji zawsze są określone w regulaminie z którym obowiązkowo należy się zapoznać przed przystąpieniem do określonego programu dotacyjnego. Żeby nie było później zaskoczenia.

W przypadku niedotrzymania postanowień określonych w umowie można otrzymać karę finansową lub nawet w ekstremalnych przypadkach zostać pociągniętym do odpowiedzialności karnej.   

Krajowe dotacje dla przedsiębiorców to alternatywa dla firm, które ze swoją strategią nie wpisują się w aktualne programy unijne, a potrzebują pieniędzy na rozwój i bieżącą działalności.

Dodatkowo obowiązki stawiane przez jednostki przyznające dofinansowanie nie są aż takim finansowym obciążeniem jak chociażby raty do spłaty jakie należałoby płacić w przypadku kredytu bankowego.

Dopóki są środki przekazywane na cele dotacyjne to warto z tego korzystać.

Jednak należy mieć na uwadze, że nie ma co na siłę wymyślać projektów tylko po to, żeby skorzystać z dotacji. Każde stanowisko pracy utworzone przy wsparciu finansowym czy to krajowym czy unijnym należy później utrzymać i zapewnić opłacalną ilość zleceń.

O ile podczas pisania projektu można lekko zniekształcić pole rzeczywistości to już po wykorzystaniu pieniędzy z dotacji niewidzialna ręka rynku zweryfikuje założenia projektowe odpowiednio do realiów panujących w określonej dziedzinie gospodarki.

A jakie jest Twoje zdanie w tym temacie? Czy korzystałeś z dotacji unijnych lub krajowych? Możesz śmiało podzielić się swoim zdaniem/doświadczeniem w tym temacie z innymi pisząc w komentarzu 🙂

13 myśli nt. „Subsydia dla przedsiębiorców

  1. Subsydia – nie znałem wczesniej taliedo słowa :-0 człowiek się uczy cale życie 🙂 a poza tym uważam, że dotacje psują zasady zdrowej konkurencji

  2. Przy refundacji największy problem miałem z ustanowieniem zabezpieczenia. Ostatecznie wybralem gwarancje bankowe. Pozdrawiam Daniel

    • Gwarancje bankowe są najdroższym z możliwych rodzajów zabezpieczeń. Jednak w przypadku, gdy nie innej możliwości są ostatnią deską ratunku przy refundacji.

  3. W moich stronach (województwo mazowieckie) obserwuje dużo projektów realizowanych „na siłę” co moim zdaniem psuje rynek

  4. Każde dofinansowanie wymaga czasu i zaangażowania. Jeszcze nie znalazłem takiego co by było „za darmo”. Uważam, że każdy sam powinien sobie przekalkulować czy mu się opłaca pisać dobre projekty o dofinansowanie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *